Η Ρευματολογία σήμερα.
Πρακτικά προβλήματα της καθημερινής κλινικής πράξης.

Ξενοδοχείο Ajax, Λεμεσός.

Σε PDF